کد193 مدیران خودروکد193 مدیران خودروکد193 مدیران خودرو

اقساط X33sجدید

شرایط فروش فوری اقساطی خودروی X33s اتوماتیک به صورت منعطف

 

http://www.khosravani.com/img/dey/x33s-automatic.jpg


http://www.khosravani.com/img/dey/x33s-sport-automatic.jpg

 


 

مشخصات خودروی X33sجدید

خط ویژه شهراتومبیل خسروانی ( 66034660بخش فروشMVM )

شهر اتومبیل خسروانی، پشتیبانی محصولات مدیران خودروMVM شماره های شهر اتومبیل خسروانی فروش و رونمایی خودروی Tiggo5 تیگو5 شرکت مدیران خودرو