سیستم نوبت دهی


تعویض روغن-فیلترروغن
تعویض فیلتر کابین
رگلاژ ترمز دستی
تعویض روغن ترمز
چک لامپ ها و تعویض لامپ ( غیر زنون و LED )
سرویس شمع
چک پنچری
تعویض فیلتر هوا
چک و تعویض دیسک و لنت
چک های فصلی و دوره ای
تعویض تیغه برف پاک کن
چک مایعات و غلظت ضد یخ
تنظیم باد