ویدئوی کامل تست و بررسی ⁣چری آریزو5 توربو

ویدئوی کامل تست و بررسی ⁣چری آریزو5 TE (توربوشارژ) با نگاهی بیطرفانه ⁣از گروه رسانه‌ای سبقت آزاد

 آریزو5 توربو با 35 درصد شتاب بیشتر و مصرف بهینه‌تر

file_1535287456_fa.mp4